\ IP PANORAMA


 

Bức tranh toàn cảnh về sở hữu trí tuệ: công cụ đào tạo trực tuyến hữu hiệu nhất về sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp

 • IP PANORAMA được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Hiệp hội Thúc đẩy sáng chế Hàn Quốc (KIPA) phối hợp xây dựng trong khuôn khổ Dự án "Phát triển chương trình đào tạo trực tuyến" từ 2004 đến 2007.
 • IP PANORAMA được xây dựng nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) sử dụng và quản lý một cách có hiệu quả các tài sản trí tuệ trong chiến lược kinh doanh của mình. Trước đây, hầu hết các ấn phẩm giáo dục thường tập trung vào khía cạnh pháp lý của quyền sở hữu trí tuệ, mặc dù các doanh nghiệp có nhu cầu thực sự đối với một ấn phẩm giáo dục về sở hữu trí tuệ trong kinh doanh. IP PANORAMA sẽ nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ của khu vực doạnh nghiệp và sinh viên các trường đại học thông qua việc cung cấp kiến thức thực tế về việc sử dụng sở hữu trí tuệ cho sự thành công trong kinh doanh.
 • IP PANORAMA được thực hiện theo cách thức "kể chuyện" để giáo dục các vấn đề liên quan đến công nghệ. Nội dung học tập của mỗi Bài được xây dựng dựa trên một câu chuyện thực tế về sở hữu trí tuệ. Các bài học rất giầu thông tin và hấp dẫn.
 • IP PANORAMA đề cập đến các vấn đề sở hữu trí tuệ từ góc độ kinh doanh, đặc biệt là tập trung vào bối cảnh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ấn phẩm gồm 10 Bài học sau:

new-en.gif IP PANORAMA 01: Vai trò của SHTT đối với SME

Tóm tắt nội dung bài học [PDF]

 • SHTT có mặt khắp nơi xung quanh chúng ta
 • Tại sao SHTT lại liên quan đến SME?
 • SHTT là tài sản của doanh nghiệp
 • Giá trị của tài sản trí tuệ
 • Kiểm toán tài sản trí tuệ
IP PANORAMA 01

IP PANORAMA 02: Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp

Tóm tắt nội dung bài học [PDF]

 • Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp làm tăng sức mạnh tiếp thị
 • Xây dựng thương hiệu
 • Cách thức bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp
 • Quản lý nhãn hiệu
IP PANORAMA 03

IP PANORAMA 03: Sáng chế và Bằng độc quyền sáng chế

Tóm tắt nội dung bài học [PDF]

 • Những vấn đề cơ bản về sáng chế và bằng độc quyền sáng chế 
 • Đơn đăng ký sáng chế
 • Xâm phạm quyền đối với sáng chế
 • Hệ thống quản lý sáng chế
IP PANORAMA 03

IP PANORAMA 04: Bí mật thương mại

Tóm tắt nội dung bài học [PDF]

 • Những vấn đề cơ bản về bí mật kinh doanh
 • Chương trình quản lý bí mật kinh doanh
 • Sử dụng trái phép bí mật kinh doanh
 • Xâm phạm bí mật kinh doanh
 • Kiểm toán bí mật kinh doanh
IP PANORAMA 04

IP PANORAMA 05: Quyền tác giả và quyền liên quan

Tóm tắt nội dung bài học [PDF]

 • Những vấn đề cơ bản về quyền tác giả
 • Quyền tác giả và quyền liên quan
 • Chủ sở hữu quyền tác giả
 • Sử dụng tác phẩm thuôc quyền sở hữu của người khác
IP PANORAMA 05

IP PANORAMA 06: Thông tin sáng chế

Tóm tắt nội dung bài học [PDF]

 • Tìm hiểu về thông tin sáng chế
 • Những dạng tra cứu sáng chế
 • Tra cứu thông tin sáng chế
 • Sử dụng thông tin sáng chế một cách chiến lược
IP PANORAMA 06

IP PANORAMA 07: Li-xăng công nghệ trong quan hệ đối tác chiến lược

Tóm tắt nội dung bài học [PDF]

 • Khái niệm cơ bản về li-xăng
 • Chuẩn bị li-xăng
 • Đàm phán hợp đồng li-xăng
 • Quản lý một hợp đồng li-xăng
IP PANORAMA 07

IP PANORAMA 08: Sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số

Tóm tắt nội dung bài học [PDF]

 • SHTT và thương mại điện tử
 • Xây dựng trang web
 • Lựa chọn tên miền
 • Bảo vệ trang web của bạn
IP PANORAMA 08

IP PANORAMA 09: Sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế

Tóm tắt nội dung bài học [PDF]

 • Tầm quan trọng của quyền SHTT đối với các nhà xuất khẩu
 • Kiểm tra quyền thực hiện
 • SHTT trong thuê gia công quốc tế
 • Bảo hộ quyền SHTT của bạn tại thi trường xuất khẩu
IP PANORAMA 09

IP PANORAMA 10: Kiểm toán sở hữu trí tuệ

Tóm tắt nội dung bài học [PDF]

 • Tìm hiểu và kiểm toán SHTT
 • Chuẩn bị sho kiểm toán SHTT
 • Tiến hành kiểm toán SHTT
 • Sau khi kiểm toán SHTT
IP PANORAMA 09

[Nếu bạn gặp vấn đề truy cập vào các bài học trên, vui lòng điều chỉnh các cơ chế bảo mật của trình duyệt trang web. Hãy tham khảo tập tin đính kèm [PDF].]

Bức tranh toàn cảnh về sở hữu trí tuệ: Ấn phẩm đào tạo trực tuyến hữu hiệu nhất về sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp do WIPO, KIPO và KIPA hợp tác xây dựng. Ấn phẩm được dịch, xuất bản và phân phối bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) với sự cho phép của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), và sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) và Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên (EU - Vietnam MUTRAP III).
Quyền tác giả đối với bản tiếng Việt thuộc Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2011). Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, tái bản hoặc lưu trữ, v.v. dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào nếu không có sự cho phép của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3557 2091
Fax: 04.3557 2090
Email: vietnamipo@noip.gov.vn
Wesite: www.noip.gov.vn