Home » Old press » Lễ khai trương Bộ phận thường trực tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Lễ khai trương Bộ phận thường trực tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Ngày 06/11/2009 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Lễ khai trương Bộ phận thường trực tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tham dự Lễ khai trương có TS.Nguyễn Văn lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các Phó Trưởng ban, Ông Trần Việt Hùng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, các ông Hoàng Văn Tân, Trần Hữu Nam, Tạ Quang Minh Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Đại diện Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Lãnh đạo các Ban, ngành,đơn vị trực thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Lãnh đạo Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao và các đơn vị trực thuộc Trung tâm; Đại diện các Doanh nghiệp thuộc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao; Đại diện Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ INVESTIP,v.v. và Đại diện các phòng, trung tâm, đoàn thể của Cục Sở hữu trí tuệ.
 Bộ phận thường trực của Cục được thành lập theo Quyết định số 2053/QĐ-SHTT ngày 23/10/2009 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ với chức năng giúp Cục trưởng trong việc hỗ trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, ưu tiên lĩnh vực công nghệ cao, thúc đẩy khai thác và ứng dụng thông tin sáng chế vào hoạt động nghiên cứu - triển khai.
Cùng với Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Bộ phận thường trực Cục Sở hữu trí tuệ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập và hoạt động nhằm tăng cường sự hiện diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại các vùng, miền, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo hộ, quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
 Bộ phận trường trực Cục Sở hữu trí tuệ đặt tại:
Phòng 321,Tòa nhà Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Km29 đường cao tốc Láng-Hòa Lạc
ĐT: 04.66735026; 04.35571843; Fax: 04.63269250