LIÊN KẾT HỮU ÍCH

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail

Trang chủ » Tìm kiếm toàn bộ Website

Tìm kiếm toàn bộ Website

 
Bạn có thể nhập tiếng Việt không dấu để tìm kiếm từ gần giống nhau.
Ví du: nhập "Dung cu do" sẽ tìm kiếm các từ "Dụng cụ đo" hay "Dụng cụ dò"
 
Kiểu trang thông tin Tất cả
Văn bản pháp luật
Tài liệu nghiệp vụ
Từ khoá tìm kiếm
 
 
THÔNG BÁO
Thông báo về việc áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017
Cục SHTT thông báo về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017 kể từ ngày 01/10/2017.
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017...
Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ từ 2017-2025
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Chương trình phối hợp số 496/CTrPH-BGDĐT-BKHCN ngày 01/08/2017...
Danh mục các thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính trong danh mục sau đây.
Thông báo chuyển trụ sở Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ
Thông báo về việc chuyển trụ sở Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ ...