Th 5, 06/08/2020 | 13:45 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

[38] Thống kê danh sách các đối tượng sở hữu công nghiệp của tỉnh Long An

Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của tỉnh Long An đã được công bố từ đầu đến nay

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THỐNG KÊ THEO ĐỊA CHỈ CHỦ ĐƠN THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

TỈNH  LONG AN

Phần I. Danh sách đơn đăng ký và Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã công bố

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019

 

Phần II. Danh sách đơn đăng ký và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã công bố

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019

 

Phần III. Danh sách đơn đăng ký và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã công bố

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019Tin mới nhất