LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Thông báo » Danh mục các thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Danh mục các thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
 

Thực hiện Quyết định số 1799/QĐ-BKHCN ngày 6 tháng 7 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính sau đây: 

Thực hiện Quyết định số 1799/QĐ-BKHCN ngày 6 tháng 7 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính sau đây: 

 

 

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

2

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

3

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

4

 Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

5

Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

6

 Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Người đại diện sở hữu công nghiệp

7

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

8

Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

9

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

10

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

11

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp


Cục Sở hữu trí tuệ